Palvelut

Rakennuttamisen konsultointi

AV-asiantuntijasi tilaajan edunvalvojana koko rakennushankkeen ajan, hankesuunnittelusta luovutukseen.

Suunnittelu

Esitystilojen ääni-, kuva- ja valaistus-järjestelmien suunnittelu sekä suunnittelun ohjaus

Opetusteknologia

Opetustilojen esitystekniikan konsultointi uudishankkeiden, saneerausten ja laitehankintojen yhteydessä

Avaimet käteen -ratkaisut

Laitteistojen kokonaistoimitukset suunnittelusta käyttöönottoon.

Koulutus

Luennot ja koulutukset av-laitteistojen ja esitystekniikan tehokkaaseen käyttöön

Käyttöönotto ja ohjelmointi

Ohjauslogiikoiden, käyttöliittymien, matriisien ja tietoverkkolaitteiden konfigurointi.